Patriotismul și dorința de a păstra valorile tradiționale românești, accentuând în special tradițiile zonei rurale, au dus la nașterea unui nou curent literar: Poporanismul.

Poporanismul are în centru ideea că valorile spirituale și morale ale poporului român sunt cel mai bine reprezentate de țărănime. Cu alte cuvinte, țăranul român reprezintă portretul românului ideal.

Ca și caracteristici, Poporanismul susținea cultura națională, dezaprobând preluarea obiceiurilor din alte țări. Poporaniștii doreau să emancipeze prin cultură țărănimea, având o atitudine realistă față de viața satului.  De asemenea, ei erau împotriva romantismului, idilismului și paseismului.

Dintre reprezentanți fac parte Calistrat Hogaș, Mihail Sadoveanu, Gala Galaction, Octavian Goga, Ion Agârbiceanu, George Călinescu și Tudor Vianu.

Elemente poporanisme găsim în opere precum Pe drumuri de munte,  Rătăcirea din Stoborăni sau Moș Gheorghe la expoziție.

Leave a Reply