Avangardismul poate fi numit și ”o formă de modernism extrem.” Numele provine de la termenul militar avangardă, care definește o trupă plină de curaj și energie, care nu se teme să șocheze.

Ca și trăsături representative putem observa dinamismul și tehnica dicteului automat, libertatea absolută de creație și sfidarea oricăror norme de prozodie, ignorarea oricărei constrângeri formale și subiectivitatea absolută a creatorului.

Avangardismul a curprins orientări artistice precum Dadaismul și Costructivsmul.
Dadaismul este manifestarea cea mai puternică a avangardismului românesc. Se cultiva antiliteratura iar operele erau create după noi tehnici, care de care mai bizare. Din dorința de autenticitate, erau response orice norme sau constrângeri, scriitorii ignorând regulile. Rațiunea și versul meșteșugit erau considerate ca o piedică împotriva liberii exprimări, astfel, dadaiștii erau spontani in ceea ce privea creația lor.
Constructivismul este o altă latură Avangardismului, care a apărut prima data în revista Contemporanul. Inițiatorul său, Ion Vinea, susținea arta modernă.

Dintre reprezentanți enumerăm Stephan Roll, Felix Adelca, Boris Fundoianu, Ilarie Voronca, Tristan Tzara, Paul Eluard, Louis Aragon și André Breton .

Leave a Reply